Preskočiť na hlavný obsah

Živnosť alebo zamestnanie, čo je pre mňa lepšie?

Živnosť alebo podnikanie? – Otázka, ktorá zamestnáva myseľ viacerým z nás.


Ako deti sme snívali o tom, že „keď vyrastiem, budem požiarnikom, pilotom, lekárom, smetiarom ...“. Detské sny však pominuli a nastala dospelácka realita. S ňou prišlo prvé vážne rozhodnutie – kam do školy? No a keď sme si mysleli, že po ukončení štúdia zvládneme hravo všetky prekážky, ocitli sme sa pred voľbou – zamestnať sa?, začať podnikať?, ako ďalej?

Iste vám predchádzajúce slová pripomenuli váš vlastný príbeh. Či ste so svojou voľbou spokojní alebo nie, na to už si musí odpovedať každý sám. Tak ako v minulosti aj dnes sa touto otázkou zaoberá množstvo ľudí. Nuž teda poďme sa pozrieť čo znamená byť zamestnancom a čo znamená byť živnostníkom, aké sú klady a aké sú zápory jednotlivých postavení.

Byť zamestnancom znamená:

 • mať fixný pracovný čas, mať stabilný príjem,
 • mať sociálne istoty ako peňažné dávky počas práceneschopnosti,
 • využívať rôzne benefity poskytované zamestnávateľom ako je príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie, príspevok na služby využívané na regeneráciu pracovnej sily, príspevok na dopravu do zamestnania a späť, príspevok na rôzne druhy sociálnej výpomoci od zamestnávateľa, príspevok na rekreáciu, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • k ďalším benefitom patrí napríklad služobný automobil, služobný telefón a PC, ktoré v niektorých prípadoch poskytne zamestnávateľ aj pre súkromné účely.

Byť zamestnancom však znamená aj:

 • akceptovať pomalý kariérny rast,
 • akceptovať podnikovú hierarchiu – teda mať svojho priameho nadriadeného,
 • nutnosť plánovať si dovolenku, a uvedomiť si, že zamestnávateľ má právo určiť čas čerpania dovolenky,
 • nemať vplyv na výšku daňovo-odvodového zaťaženia,
 • mať menšiu možnosť sebarealizácie.
Poďme sa pozrieť na to, čo znamená byť podnikateľom

Byť živnostníkom znamená:

 • robiť prácu, ktorá ma napĺňa a ktorá ma baví,
 • nemať nadriadeného, byť pánom svojho času,
 • mať možnosť vyššieho príjmu a tým spojené prestížnejšie postavenie vo svojom okolí,
 • pracovať z domu (ak to charakter práce dovoľuje),
 • regulovať výšku daňovo-odvodového zaťaženia a svoje príjmy,
 • vytvorenie si vlastného pracovného prostredia,
 • mať možnosť sebarealizácie.

Byť živnostníkom však znamená aj:

 • riešiť všetky úlohy a problémy a zodpovedať za ne,
 • nutnosť prvotnej investície do podnikania (výška závisí od charakteru práce),
 • mať kolísavý, neistý príjem a s tým spojené stresové situácie,
 • niesť v plnom rozsahu riziko podnikania - neúspech,
 • byť ekonómom, právnikom, účtovníkom , managerom, marketingovým špecialistom a častokrát aj robotníkom a jednej osobe,
 • nemať preplatené nadčasy a častokrát byť otrokom svojho času,
 • zvládať konkurenčný boj, správanie zákazníkov, podnikateľské prostredie,
 • platiť odvody aj v roku, v ktorom sa vám nedarí, avšak podľa výšky príjmov v roku, kedy sa vám darilo oveľa lepšie,
 • zložitejšie dopady v prípade pracovných úrazov a invalidity.
Nech už je rozhodnutie človeka akékoľvek, najdôležitejšie je, aby sa vo svojej pozícii cítil dobre, aby ho práca napĺňala a okrem materiálnych statkov mu priniesla aj radosť, uspokojenie.

Janka Jarošová, pracovníčka back office bezplatnej dlhovej poradne
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?