Preskočiť na hlavný obsah

Technický prevádzkovateľ

Technický prevádzkovateľ webovej stránky www.pomahamedlznikom.sk:


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 8

812 67 Bratislava

technicky.spravca@upsvr.gov.sk

bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?