Preskočiť na hlavný obsah

Úspešné prípady

Príbehy klientov, ktorým sme pomohli zlepšiť životnú situáciu.
Ak sa v podobnej situácií ocitnete aj vy, alebo vaši blízki, neváhajte vyhľadať najbližšiu bezplatnú dlhovú poradňu.

Kariéra a nastavenie mysle

Klientka prišla na stretnutie v eskalovanom psychickom stave, ktorý zdôvodňovala najmä dlhovou situáciou a ťažkosťami pri hľadaní práce. Pociťovala krivdu zo strany veriteľov, ale aj mnohých ľudí zo svojho života.

Uviedla, že má podlžnosti voči zdravotnej poisťovni. Tie však neuznávala a považovala ich za nespravodlivé. V tomto duchu obviňovala zo svojich problémov ostatných a hľadanie vinníka jej spôsobovalo neustály stres.

S klientkou sa stretol právnik aj ekonóm, ktorí jej poskytli základne rady pre orientáciu sa v problematike a návrhoch riešení. Súbežne navštevovala aj individuálne psychologické poradenstvo. Psychológ počas viacerých stretnutí klientku prijal, podporil a presmeroval jej pozornosť z minulosti na budúcnosť. To jej poskytlo nový náhľad na vlastné problémy a finančnú situáciu.

Dopracovali sa tak k reálnym krokom a možnostiam, ktoré po čase už dokázala prijať. Medzi tie patrilo okrem motivácie aj kariérne poradenstvo.

Dnes je už klientka šťastne zamestnaná a platí si aj svoje dlhy voči zdravotnej poisťovni tak, aby ju nezaťažovali a v blízkej budúcnosti už ani netrápili.

Namiesto bankrotu znížili splátku

Klient prišiel do poradne presvedčený o potrebe osobného bankrotu. Ten mu dokonca priamo odporučila banka, v ktorej úver čerpal. Videl ho ako jedinú možnosť, nakoľko sa mu po odchode do dôchodku značne znížili príjmy.

Prostredníctvom stretnutia s našimi poradcami mu boli vysvetlené všetky riziká súvisiace s osobným bankrotom. Najviac v ňom však zarezonoval doživotný zápis do registra úpadcov. Po stretnutí klient uznal, že požičané peniaze je potrebné vrátiť a spolu s poradcami začali hľadať riešenia na ich splatenie.

Po podrobnej analýze príjmov a výdavkov klienta poradcovia zistili, že pri aktuálnych splátkach a rozpočte je splácanie dlhodobo neudržateľné. Kontaktovali preto spoločne s klientom banku a informovali sa o možnosti zníženia splátok, úrokovej sadzby, či nastavenia individuálnych podmienok.

Na základe opakovanej komunikácie s bankou a predloženia relevantných podkladov banka klientovi vyhovela. S pomocou poradcov tak znížili jeho splátku o viac ako 40%.

Dnes preto môže žiť naďalej plnohodnotný život s vedomím, že zodpovedne vráti všetko, čo si požičal. Zistil tak, že aj z ťažkých životných situácií vždy existuje cesta von. Dôležité je však vedieť, kde ju hľadať.

Tajná záľuba

Klientka prišla riešiť vlastné záväzky, schopnosť ich hradenia a z toho prameniacu dlhodobú frustráciu a nahromadený stres. Ocitla sa v situácií, kde nebola naďalej schopná hradiť mesačné platby. Výdavky tak u klientky často hraničili s nemožnosťou úhrady stravy. V spojení s ťažkosťami pri nakupovaní potrieb pre vlastné deti a obavou zo straty bývania sa často dostávala do emočne veľmi vypätých situácií.

Z konverzácie vyplynula informácia, že finančné prostriedky v rodine sú. Tie pochádzajú z jej skráteného úväzku a manželovho TPP. V tejto súvislosti však vyjadrila obavy z toho, ak by sa o dlhoch dozvedel manžel. Obávala sa, že by sa kvôli tajomstvám uchýlil k rozvodu a na situáciu by zostala sama.

Klientka bola psychológom podporená, ubezpečená o hľadaní riešení pre jej náročnú životnú situáciu a sprevádzaná počas procesu poradenstva. Po rozhovore s ekonomickým poradcom bola požiadaná o predloženie dokumentov od veriteľov, zmlúv, upomienok, výziev aj výpisov z účtu.

Na ďalšom stretnutí klientka priznala, že vo voľnom čase sa venuje online stávkovaniu, ktoré je v poslednom čase aj príčinou vyšších výdavkov a vzniku pohľadávok. Dozvedela sa aj dôležité informácie o svojich veriteľoch a celkovej výške dlhov.

Vplyvom odporúčaní od našich poradcov si klientka na pravidelné platby nastavila trvalé príkazy a v domácnosti si zaviedla obálkový systém pre možnosť lepšieho hospodárenia s vlastnými financiami. Navrhnuté jej boli aj splátky pre veriteľov tak, aby bola platobne schopná a zostali jej prostriedky na iné výdaje domácnosti.

Klientka si cenné informácie a rady vzala k srdcu. Aktuálne už má prehľad o svojich výdavkoch aj úhradách a začala si dokonca tvoriť aj finančnú rezervu. V práci požiadala o predĺženie pracovného úväzku, čo jej okrem financií prinieslo aj pocit istoty v budúcnosti.

Pomaly, ale isto prichádza aj k celkovému splateniu dlhu. Dnes uvádza, že je podstatne spokojnejšia, kľudnejšia a okrem finančnej i emočnej stability dokáže znovu uspokojiť aj potreby a priania svojich dcér.

Pomoc rodiny

Bezplatnú dlhovú poradňu navštívil starší manželský pár s ťažkosťami v splácaní svojich dlhov. Príjem sa im znížil po odchode manžela do starobného dôchodku a veritelia konali rýchlo. Podali žaloby a čoskoro im stŕhali zo mzdy aj dôchodku.

Po vypočutí a dôkladnej analýze problému poradcovia odporučili klientom, aby kontaktovali advokáta. Ten ich mal podľa odporúčaní zastupovať v prebiehajúcich súdnych sporoch, ale aj v prípadoch, kedy klientom veritelia vykonávali zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy.

Klienti boli na súde vo všetkých sporoch úspešní. Zrážky zo mzdy im už nevykonávali a žaloby súd zamietol.

V riešení však napriek prvým úspešným krokom zostali dve exekúcie, ktoré klienti postupne splácali. Tie sa podrobne analyzovali a klientom boli vysvetlené ich možnosti. Plánom bolo vyplatiť istiny oboch exekúcií a požiadať o odpustenie príslušenstva.

Rodina klientov podporila a spoločnými silami tak vyplatili obe istiny. Veritelia napokon odpustili príslušenstvo pri oboch exekúciách a klienti tak ušetrili viac ako polovicu celkového dlhu.

Kľúčovým v celom úspešnom procese oddlženia bol v tomto prípade najmä proaktívny prístup klientov. Tí sa spoločne vrhli na riešenie problému a riadili sa aj odporúčaniami našich poradcov.

Na pohľad neriešiteľná a náročná situácia tak dospela ku šťastnému koncu. Spojením nášho bezplatného dlhového poradenstva a vlastného úsilia sa klientom zmenil život k lepšiemu v priebehu len pár stretnutí.
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?