Preskočiť na hlavný obsah

Galéria projektu Bezplatných Dlhových Poradní

Fotografie z aktivít, stretnutí a prezentácií

03.04.2024 stretnutie na UPSVaR Nitra, hromadná prezentácia pre uchádzačov o zamestnanie
Tomáš Pánis MSc., MBA – ekonomický poradca, JUDr. Simona Kulichová – právny poradca, PhDr. Andrea Fejová - psychologický poradca, Ing. Barbora Mariková - portál služieb zamestnanosti UPSVaR Nitra, Mgr. Eliška Madunická - agent pre voľné pracovné miesta UPSVaR Nitra, Mgr. Dalibor Hatiar - agent pre voľné pracovné miesta UPSVaR Nitra

V dňoch 20.–21.03.2024 sa uskutočnila vo Zvolene pracovná porada Národného projektu Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov.

Na porade sa zúčastnilo vedenie národného projektu a jednotliví tím lídri za regióny západ, stred a východ. Jednotlivé regióny zastupovali štyria tím lídri za zamestnancov jednotlivých profesií: zamestnanec front a back office, právny poradcovia, ekonómovia a psychológovia

20.03.2024 Vedenie NP BDP II navštívilo počas pracovnej cesty bezplatné dlhové poradne vo Zvolene
Mgr. Andrea Beňová – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, Mgr. Andrea Slančíková - ekonomický poradca, p. Darina Halászová, Mgr. Patrícia Kubková – zamestnanec front a back office, Ing. Jozef Hudák, PhD., MBA – vedúci NP BDP II, Mgr. Karol Mozola – právny poradca, Mgr. Katarína Divulit – psychologický poradca, Mgr. Dominika Fűzy – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II

20.03.2024 Vedenie NP BDP II navštívilo počas pracovnej cesty bezplatné dlhové poradne v Nitre
Mgr. Andrea Beňová – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, Pánis Tomáš, MSc., MBA - ekonomický poradca, JUDr. Simona Kulichová – právny poradca, Ing. Jozef Hudák, PhD., MBA – vedúci NP BDP II, p. Darina Halászová, Mgr. Dominika Fűzy – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, PhDr. Andrea Fejová – psychologický poradca

09.04.2024 Predstavenie BDP v klube práce Stará Ľubovňa
Bc. Monika Jaržembovská - Oddelenie sprostredkovania práce, JUDr. Stanislav Lampart – poradca BDP

20.03.2024 stretnutie ÚPSVaR Banská Štiavnica na poradni BDP v Žiari nad Hronom
Mgr. Michaela Danácová - poradca BDP, Eva Trubanová - zamestnanec BDP, JUDr. Alžbeta Slašťanová PhD. – poradca BDP, Mgr. Viktória Majer - riaditeľka ÚPSVaR Banská Štiavnica, Ing. Dušan Slávik - vedúci Odboru služieb zamestnanosti, Mgr. Slávka Knoppová - vedúca Odboru sociálnych vecí a rodiny

Jozef Hudák a pani Andrea Beňová sa zúčastnili pracovnej návštevy na poradni BDP v Nových Zámkoch a zároveň sa počas tejto návštevy zúčastnili aj osobného stretnutia ohľadne spolupráce s riaditeľom úradu PSVR v Nových Zámkoch.
Mgr. Róbert Učeň – riaditeľ UPSVR Galanta, Mgr. Andrea Beňová – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, Ing. Jozef Hudák, PhD., MBA – vedúci NP BDP II

Jozef Hudák a pani Andrea Beňová sa zúčastnili pracovnej návštevy na poradni BDP v Galante a zároveň sa počas tejto návštevy zúčastnili aj osobného stretnutia ohľadne spolupráce s riaditeľkou úradu PSVR v Galante.
Mgr. Andrea Beňová – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, Ing. Jozef Hudák, PhD., MBA – vedúci NP BDP II, Mgr. Anita Tušková – riaditeľka UPSVR Galanta, Ing. Iveta Benciová – riaditeľka odboru služieb zamestnanosti UPSVR Galanta

14.03.2024 prezentácia BDP v n.o. Áno pre život v Rajci
Mgr. Michaela Mitanová - poradca BDP, Mgr. Monika Knížová – poradca BDP

05.03.2024 Prezentácia BDP pre starostov obcí okresu Trenčín
Mgr. Karina Gamanová - poradca BDP, Mgr. Zuzana Fišárková - poradca BDP, Ing. Mário Zajac - riaditeľ UPSVaR Trenčín, JUDr. Ing. Juraj Hajšo - riaditeľ inšpektorátu práce Trenčín, JUDr. Peter Parák - prednosta Okresného úradu Trenčín

07.03.2024 pracovné stretnutie na Mestskom úrade Revúca
JUDr. Janka Kožuchová - poradca BDP, Ing. Lucia Búšová, MBA - prednostka Mestského úradu Revúca, JUDr. Martina Dufalová - právne oddelenie Mestského úradu Revúca, PhDr. Jana Januchová, poradca BDP

pracovné stretnutie s riaditeľkou UPSVR Trebišov
Viera Dzielavská - zamestnanec BO, Ing. Denisa Haninová - poradca BDP, JUDr. Beáta Tóthová - riaditeľka ÚPSVaR, Mgr. Andrea Lukácsová - poverená riadením odboru služieb zamestnanosti/vedúca oddelenia AOTP a poradenstva, Mgr. Mária Juhásová - riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

06.03.2024 stretnutie s riaditeľom UPSVR Dunajská Streda
Janka Jarošová, zamestnanec BDP, PhDr. Brigita Vasssová poradca BDP, Mgr. Lengyel Tomáš - riaditeľ UPSVR Dunajská Streda, Mgr. Dionýz Mohácsi - poradca BDP

07.02.2024 stretnutie v Komunitnom centre Dunajská Streda
Mgr. Alexander Elek - odborný manažér Komunitného centra DS, PhDr. Brigita Vasssová - poradca BDP

07.02.2024 stretnutie v Komunitnom centre Dunajská Streda
PhDr. Brigita Vassová - poradca BDP, Mgr. Helena Virágová - komunitný pracovník Komunitného centra DS

03.2024 prezentácia BDP uchádzačom o zamestnanie v obci Malý Slávkov
Mgr. Veronika Baranová, MBA - zamestnanec BDP, Mgr. Tomáš Andráš - poradca BDP, Ing. Petra Šavelová - NP Spoločne hľadáme prácu III., Bc. Dana Nahálková a Ing. Ján Melcher - NP Rozvojové tímy I.

Stretnutie s centrom práce s mládežou Space Banská Bystrica
Mgr. Viera Budzáková - poradca BDP, Daniela Halušková a Jana Mensatorisová - SPACE

04.03.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Nitra
Tomáš Pánis MSc., MBA. - poradca BDP, JUDr. Simona Kulichová - poradca BDP, PhDr. Andrea Fejová - poradca BDP, Mgr. Janka Sárazová - vedúca Oddelenia sprostredkovania práce, PhDr. Bronislava Pekárová - riaditeľka UPSVR Nitra, Mgr. Alena Hudecová - riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny, Mgr. Andrea Petrovičová - vedúca Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

04.03.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Partizánske
Ing. Ivana Španková - riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti, Mgr. Pavol Dragula - riaditeľ ÚPSVR Partizánske, Mgr. Veronika Jakubíková - poradca BDP, PhDr. Eva Karabová Bašková, PhD. - riaditeľka Odboru Sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske

Prezentácia BDP Žilina v Jednote aktívnych seniorov Žilina-Bytčica
Mgr.Monika Knížová - poradca BDP, Mgr. Michaela Mitanová - poradca BDP

Stretnutie zamestnancov BDP s riaditeľom ÚPSVR Ružomberok Mgr. Ladislavom Fišom

Stretnutie s riaditeľkou ÚPSVR Rožňava
Mgr. Branislav Sabaka - poradca BDP, Mgr. Lea Babič - riaditeľka ÚPSVaR Rožňava

Stretnutie s riaditeľkou Odboru sociálnych vecí a rodiny
JUDr. František Lukáč - poradca BDP, Mgr. Ingrid Martinková riaditeľkou Odboru sociálnych vecí a rodiny USPVR Rožňava

Stretnutie s riaditeľkou ÚPSVR Rožňava
Mgr. Lea Babič – riaditeľka ÚPSVR Rožňava, Mgr. Ingrid Martinková - riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny UPSVR Rožňava, Janka Džimová - BO BDP

14.02.2024 Stretnutie zamestnancov BDP Martin s riaditeľom ÚPSVR Martin
Ing. Miroslav Blahušiak - riaditeľ UPSVR Martin, Mgr. Nora Volnová - poradca BDP, Blanka Vojteková - riaditeľka odboru služ. zamest. UPSVR Martin, Mgr. Tomáš Gallik - poradca BDP

14.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Veľký Krtíš
PhDr. Dušan Vladovič - zamestnanec BDP , Mgr. Jarmila Luppová - poradca BDP, JUDr. Alexandra Palmanová - poradca BDP , Ing. Jaroslav Filip - riaditeľ UPSVR Veľký Krtíš, Ing. Július Hajtman- riaditeľ odboru služieb zamestnanosti, PhDr. Renata Hudecová - vedúca odd. sprostr. práce UPSVR VK

Stretnutie BDP Čadca s riaditeľkou ÚPSVR Čadca
Ing. Dávid Straňavský - poradca BDP, Ing. Pavla Šimeková, MBA, LL.M - riaditeľka UPSVR Čadca, JUDr. Monika Delinčáková - poradca BDP

Stretnutie BDP Čadca, BDP Žilina s Centrom právnej pomoci Žilina
Mgr. Lehutová - CPP Žilina, JUDr. Monika Delinčáková - poradca BDP, JUDr. Marcela Molitorisová L.L. M. - vedúca kancelárie CPP Žilina , Mgr. Michala Matuchová - zamestnanec BDP, Ing. Slávka Litvíková - poradca BDP, Mgr. Milada Bitomská - poradca BDP

14.02.2024 Prezentácia BDP pre zamestnancov firmy Adient Slovakia, s.r.o.
Lucia Mázorová - HR Professional, Mgr. Mariana Stanková - poradca BDP, Mgr. Lucia Lukáčová - poradca BDP, Bc. Viktória Kičková - HR Specialist

29.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Trenčín
Mgr. Zuzana Fišárková - poradca BDP, Ing. Nina Kalinová - zamestnanec BDP, Ing. Mário Zajac- riaditeľ UPSVR Trenčín, Ing. Martina Stehlíková- poradca BDP, Mgr. Karina Gamanová - poradca BDP

26.02.2024 Stretnutie s vedúcou pracoviska ÚPSVR Kremnica
Mgr. Zuzana Kovalčíková - vedúca pracoviska ÚPSVR Kremnica, Mgr. Michaela Danácová - poradca BDP

21.02.2024 Stretnutie so zástupcami ÚPSVR Galanta
Mgr. Andrej Dubnička - poradca BDP, Ing. Adriana Vörösová - poradca BDP, Monika Deáková - zamestnanec BDP, Ing. Tatiana Olšová – riaditeľka odboru Sociálnych vecí a rodiny UPSVR Galanta, Ing. Iveta Benciová – riaditeľka odboru služieb zamestnanosti UPSVR Galanta, Mgr. Anita Tušková – riaditeľka ÚPSVaR Galanta

15.02.2024 Stretnutie s riaditeľom UPSVR Senica
Mgr. Marek Kollár - poradca BDP, Mgr. Zdenka Trávniková - poradca BDP, Ing. Martin Ružička - riaditeľ UPSVR Senica

Stretnutie s riaditeľkou s UPSVR Rimavská Sobota
Ing. Jana Kalászová - poradca BDP, Ing. Aneta Vargicová - riaditeľka UPSVR Rimavská Sobota, JUDr- Csilla Sonkolyová - poradca BDP

Stretnutie s riaditeľom UPSVR Košice
Mgr. Eva Tomčíková - zamestnanec BDP, Ing. Juraj Briškár – riaditeľ UPSVR Košice, Ing. Lucia Gregová - poradca BDP

Prezentácia činností BDP v Štúrove.
JUDr. Flóra Lengyelová - poradca BDP, Mgr. Petra Izsáková - poradca BDP

Prezentácia BDP v Šuranoch
Bc. Miroslava Halušková - zamestnanec BDP

21.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Komárno
Mgr. Alica Hajdušíková - riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR Komárno, Marta Fitos – zamestnanec BDP Komárno, JUDr. Jana Malovičová - poradca BDP Komárno, Mgr. Viliam Kocsis - riaditeľ ÚPSVaR Komárno, Ing. Andrea Gyuricsek Kalmár – poradca BDP Komárno

23.02.2024 Stretnutie BDP so zástupcami Dopravného podniku Bratislava, a. s.
Mgr. Sylvia Pötzy - poradca BDP , JUDr. Ing. Dušan Pekár - poradca BDP

22.02.2024 Stretnutie s prednostkou Okresného úradu Revúca
Bc. Ivana Budziňáková Janečková - zamestnanec BDP, Mgr. Zuzana Nosáľová - prednostka Okresného úradu Revúca

26.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Bardejov
Mgr. Martin Jutka - riaditeľ ÚPSVaR Bardejov, Ján Maník, PhD., MBA - poradca BDP

Prezentácia BDP v Komunitnom centre Plavecký Štvrtok
Ing. Martina Kordová - poradca BDP


BDP Prešov v spolupráci s ÚPSVR Prešov na "Burze informácií" stredných škôl a zamestnávateľských organizácií v Sabinove

14.02.2024 Stretnutie BDP Prešov s primátorom a viceprimátorkou mesta Lipany
PhDr. Viera Urdová – viceprimátorka mesta Lipany, PhDr.Pavol Leto - poradca BDP, Ing. Vladimír Jánošík – primátor mesta Lipany

26.02. – 27.02.2024 zástupcovia BDP Prešov bližšie predstavili činnosť a ciele bezplatného dlhového poradenstva rôznym skupinám uchádzačov o zamestnanie

29.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Banská Bystrica, vedúcim kancelárie CPP Banská Bystrica a vedúcimi zamestnancami ÚPSVR Banská Bystrica
JUDr. Lenka Jančovičová - poradca BDP, Ing. Kristián Gregor - poradca BDP, JUDr.Tomáš Palaj – vedúci kancelárie CPP BB, PhDr. Pavel Červienka – riaditeľ ÚPSVR BB
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?